PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?

Araç sürücülerinin alması gereken eğitimlerden biri olan psikometri, dikkat dağınıklığı, algı, hafıza ve muhakeme yeteneklerini kontrol etmek için yapılan bir işlemdir. Motor becerilerinin, tepki hızı, vücut koordinasyon becerilerinin ve psiko- motor becerilerini içerek bu teknik, sürücü koltuğuna oturan herkesi için önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ticari araç kullananlar için önemli olan psikoteknik belgesi risk almak, saldırganlık, öz kontrol ve ani bir durumda davranış yöntemlerini kapsamaktadır. Sürücülerin davranış, kişilik özellikleri ve motor becerileri test edilerek, standart bir sürücü olma potansiyelleri ölçülür.

Trafikte diğer araç kullanıcıları ve yayaların güvenliği için önemli olan psikoteknik belgesi, ticari araç kullanıcılarının uzun seyahatler sonucunda psikolojik durumlarını da kontrol altına almak için önemli bir değerlendirme sistemidir. 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliği 34 üncü madde, e bendi gereği, şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları yasal olarak zorunludur.KİMLER PSİKOTEKNİK RAPOR ALMAK ZORUNDADIR?

1. TİCARİ ARAÇ KULLANANLAR
Ticari araç kullanmakta olan şoförler 5 yılda bir olmak üzere psikoteknik belgesi almak mecburiyetindedir.
2. ADAY SÜRÜCÜLER (STAJYER)
Trafikte meydana gelen kural ihlalleri sebebiyle sürücülüğü iptal edilen aday sürücüler psikoteknik belgesi almak durumundadır.
3. KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER
Kırmızı ışık ihlali sebebiyle aynı yıl içerisinde 2 veya daha fazla kez sürücü belgesi alınmış olan kişiler, belgeleri geri alma süresinin sonunda psikoteknik belgesi almak zorundadır.
4. DRİFT VE SPİN YAPAN SÜRÜCÜLER
Sürücü 1 yıl içerisinde 1. defa ihlal etme eyleminde bulunursa 2 ay sürücü belgesine el konulmaktadır. Bu sebepten dolayı kişi psikoteknik belgesi almak zorundadır.
5. ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLAR
Alkol kullanımı sebebiyle 3 ya da 3’den daha fazla kez ihlal edilirse 5 yıl sürücü belgelerine el konulduktan sonra psikoteknik belgesi almak zorundadırlar.
6. HIZ SINIRINI AŞAN SÜRÜCÜLER
Hız sınırı son 1 yıl içerisinde 5 kez ihlal edilirse 1 yıl sürücü belgesine el konulur. Bu sebeple bireyler psikoteknik belgesi almak mecburiyetinde kalır.
Bireyin son ihlal zamanından başlayarak geriye doğru 5 yıl içerisinde 2. kez ihlal edilme durumunda bireyin ehliyeti iptal edilir. Bireyin tekrardan ehliyetini alabilmesi için piskoteknik belgesi almak zorundadır.
7. 100 CEZA PUANINI DOLDURAN SÜRÜCÜLER
Kişi 1 sene içinde 2. Kez 100 ceza puanını tamamlamış ise; 4 ay sürücü belgesine el konulur, bunun anlamı bir daha ehliyet alabilmesi için piskoteknik değerlendirmesi, planlama psikoteknik belgesi almak zorundadır.
Psikoteknik testine girerek psikoteknik raporu almak zorundadır. Psikiyatr hekimin olumlu görüş vermesi durumunda bilgiler turkiye.gov.tr ​​adresinde işlenir ve işlem tamamlanmış olur.